Ondersteuning Cafitesse 110 NG

Ontdek hoe u in een paar zeer eenvoudige stappen problemen oplost en een foutcode begrijpt.

Zelf problemen oplossen

Eenvoudige problemen direct oplossen

U kunt de volgende foutcodes zelf oplossen met de online hulp bij storingen:
 
11 - Er zit niet genoeg water in de boiler

19 Het vullen van de boiler duurt te lang

40 De linker BIB is leeg

71 De machine moet gespoeld worden

73 De machine moet gereinigd worden
 

74 Het waterfilter van de machine is verzadigd, het moet worden vervangen.

Elke andere code
 
Staat de code die op het scherm van uw machine staat hierboven niet vermeld? Neem contact op met onze technische dienst om een afspraak in te plannen.

 

Wat betekenen de pictogrammen op het scherm van mijn apparaat?

 
1.WERKINGSMODUS - Operator USB key is ingestoken en Operator Mode is ingeschakeld.
 
2. BLOKKADE- De dispenser is geblokkeerd en kan geen dranken afgeven.
 
3. WAARSCHUWING WARME VLOEISTOFFEN - De dispenser geeft hete dranken af of de dispenser is aan het spoelen.
 
4. FILTER - Het filter vervangen
 
5. PRODUCTVERPAKKING LINKS
 
6. PRODUCTVERPAKKING RECHTS
 
7. KOUD - Gekoelde dranken modus
 
8. TEMPERATUUR - De watertemperatuur in de boiler is te laag en de dispenser warmt op.
 
9. AFGEVEN GEBLOKKEERD - De dispenser kan de geselecteerde drank niet afgeven.
 
10. VOLUME - Kleine, middelgrote of grote dranken
 
11. WARM - Warme dranken
 
12. ECO - Energiebesparingsmodus geactiveerd
 
13. REINIGING - Dispenser moet gereinigd worden.
 
14. DE WEEK
 
15. BERICHTREGEL - Berichten worden weergegeven om u te begeleiden bij het schoonmaken, programmeren, en foutmeldingen.
 
16. INFO VELDEN - Toont de temperatuur van de koelruimte, de tijd, foutcodes, enz.

JDE is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de op de website beschikbare informatie, zoals het niet correct opvolgen van de JDEP onderhouds- en reinigingsvoorschriften.