Schaerer Soul

De melk is op

Step 1

 

Open het koelvak, verwijder de slangverbinding van het deksel van het melkreservoir en verwijder het melkreservoir.

 

Ga naar de volgende stap >

Stap 2

 

Draag afwashandschoenen. Reinig de melkcontainer en de binnenkant van de melkaanzuigslang met water en een afwasmiddel.

 

Ga naar de volgende stap >

Stap 3

 

Plaats het melkreservoir of de melkpakken terug in het koelvak, maak de melkslangen weer vast. Sluit de deur van het koelvak.

JDE is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de op de website beschikbare informatie, zoals het niet correct opvolgen van de JDEP onderhouds- en reinigingsvoorschriften.