• Voor 12u besteld, overmorgen geleverd
  • Gratis bezorging vanaf €200
  • Technische ondersteuning binnen de eerstvolgende werkdag

 

Sustainable Development Goals

Onze bijdrage aan de SDG's

In 2015 stelde de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals vast. Omdat stressfactoren voor duurzaamheid, zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, verreikende gevolgen kunnen hebben, verzocht de Verenigde Naties het bedrijfsleven nadrukkelijk om zich in te zetten voor het halen van de doelstellingen. JDE Professional pakt dit verzoek met beide handen aan. Wij worden als bedrijf niet alleen gedreven door rendement, maar ook door een sterke wens om bij te dragen aan een duurzamere koffie- en theesector. De SDG’s vind je terug van teelt tot kop: in zowel inspanningen voor duurzame landbouwpraktijken bij de koffieboer, als bedrijfs-breed in de hele productielijn. We hebben onze aanpak ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht op negen SDG’s. Daarmee kunnen we gefocust, doelgericht en proactief te werk gaan.

Geen armoede

Uitroeiing van armoede staat centraal in onze inspanningen voor een duurzamere koffie-en theesector. Door verschillende certificeringen en ons ‘Common Grounds’-programma streven we naar verbetering van het levensonderhoud van boeren en zorgen we ervoor dat ze zich beter kunnen weren tegen natuurrampen, sociale- en economische crisissen en stressfactoren.

sdg2.PNG

Geen honger

JDE Professional draagt actief bij aan het realiseren van dit doel door projecten te ondersteunen die kleinschalige boeren klimaatbestendige landbouwpraktijken aanleren die de productie verhogen en lokale ecosystemen in stand houden. Dit draagt bij aan een duurzaam productiesysteem dat ook economisch haalbaar is voor boeren.

Schoon water en sanitair

We maken ons sterk om bewust en efficiënt om te gaan met het waterverbruik in ons hele productieproces. Dit begint met de implementatie van succesvol waterbeheer in de regio’s waar koffie en thee worden geteeld. Op onze productielocaties richten we ons actief op het terugdringen van ons waterverbruik en gebruiken we toonaangevende waterzuiveringstechnologie, met als doel om de hoeveelheid water die nodig is om koffie of thee te produceren te verminderen.

sdg7.PNG

Betaalbare en duurzame energie

Lager energieverbruik en investeringen in duurzame energie zijn essentieel voor de duurzaamheid en stabiliteit van de koffie- en theesector op de lange termijn. In de afgelopen jaren hebben we veel gedaan om onze energie-efficiëntie te verbeteren en dat zullen we blijven doen. Sinds 2013 is ons totale wereldwijde energieverbruik voor de productie met 5,8% gedaald en maken we steeds meer gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

sdg8.PNG

Waardig werk en economische groei

Om het inkomen op peil te houden zijn veel koffieboeren genoodzaakt om koffiestruiken bij te planten. Dit gaat ten koste van het milieu en drukt veelal de prijs van koffie, en dus het inkomen van de boeren, omlaag. JDE Professional ondersteunt daarom programma’s die boeren trainen om efficiënter te telen zonder het milieu aan te tasten en boeren helpen zich aan te passen aan klimaatverandering door hun inkomens te diversifiëren. Zo waarborgen we duurzame economische groei voor koffie- en theeboeren.

sdg10.PNG

Ongelijkheid verminderen

Helaas blijven ongelijkheidskwesties een ernstige bedreiging vormen voor duurzaamheid in de koffie- en theesector. Via ons Common Grounds-programma pakken we deze problemen aan door allerlei projecten te ondersteunen die gericht zijn op het bevorderen van sociale, economische en politieke inclusie van mensen in de hele productielijn, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, afkomst, godsdienst, economische of andere status.

sdg12.PNG

Verantwoorde consumptie en productie

We werken hard aan ons doel om in 2025 enkel verantwoord geteelde koffie en thee in ons portfolio te hebben. We onderhouden een open en directe communicatie met onze leveranciers en industriepartners om meer transparantie te geven en onze klanten te voorzien van koffie en thee die op verantwoorde wijze is geteeld. Ons recycle, reuse, reduce, and renew-programma helpt om het afval wat overblijft na  de productie en consumptie te verminderen door in het hele productie- en gebruiksproces optimaal gebruik te maken van grondstoffen en producten.

sdg13.PNG

 

Klimaatactie

 

Klimaatverandering vormt een directe bedreiging voor het levensonderhoud van onze boeren en op lange termijn voor het bestaan van koffie en thee. JDE Professional is nauw betrokken bij een aantal initiatieven die duurzaam landbouwbeheer bevorderen en die onze koffie- en theeboeren weerbaar maken voor veranderingen in het klimaat.

sdg17.PNG

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

JDE Professional is actief partnerschappen aangegaan met verschillende belanghebbenden om expertise en financiële middelen te delen voor de duurzame consumptie en productie van koffie en thee. Zo werken we in ons Common Grounds-programma samen met leveranciers, NGO’s, industriepartners en lokale overheden om urgente duurzaamheidsproblemen te begrijpen en aan te pakken. Ook buiten ons eigen Common Grounds-programma vervullen wij een actieve rol in diverse partnerschappen. Zo zijn wij, onder andere, één van de oprichtende leden van het ‘Ethical Tea Partnership’, een organisatie die zich inzet voor de verduurzaming van theeproductie.